2010, ജനുവരി 22, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ദൈവത്തിന്റെ ദാനം

നമ്മുകറിയാം നമ്മളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ ദാനം മാത്രമാണ്.നാം ഇന്ന് എന്ത് ആയിരിക്കുനുവോ അത് ദൈവത്തിന്റെ ധാനമാനെന്നുള്ള ആ സത്യം നാം സാധാ സമയവും ഓര്‍മിക്കണം എങ്കില്‍ മാത്രമേ നമ്മുക്ക് നമ്മുടെ സാഹചരരോടും നെന്മയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും വര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയു.

ഞാന്‍ ഇവിടെ എന്റെ എല്ലാമെല്ലാം അയ്യാ ദൈവത്തിന് ഞാന്‍ നന്ദി പറയുകയാണ്‌ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതിനും എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തന്നു എന്നെ പരിപാളികുന്നതിനും എല്ലാം ഞാന്‍ ദൈവമേ നിന്റെ മുന്‍പില്‍ നന്ദി പറയുന്നു.

ഇനിയും എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ എല്ലാ നെനമകളും വേരുതനെ എന്ന് അപേക്ഷികുകയും ചെയ്യുന്നു...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ