2010, ജനുവരി 23, ശനിയാഴ്‌ച

കോമാളി യുടെ ജന്മം...

കോമാളികളെ നാം എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്.നാം അവരെ ഒക്കെ നോക്കി ഒരുപാടു ചിരിക്കാരും ഉണ്ട്.അവര്‍ തമാശകള്‍ കാണിക്കും നാം അത് നോക്കി ചിരിക്കും.
ഞാനും ഒരുപാടു പേരെ ചിരിപ്പികാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോള്‍ ഞാനും കോമാളി വേഷം കെട്ടാറുണ്ട്.ഞാന്‍ എന്റെ തന്നെ വേദനകള്‍ എടുത്തു തമാശകലക്കി അലകരെ ചിരിപിക്കുന്നു.നെഞ്ച് പൊട്ടുന്ന വിഷമം ഉള്ളില്‍ ഉണ്ടാകുംബോലും ഞാന്‍ ആരെയും കാണിക്കാറില്ല ഞാന്‍ അപ്പോളും നല്ല തമാശകള്‍ പറയുകയായിരിക്കും.പിന്നെ ആരും കാണാതെ എന്റെ വേദനകള്‍ ഞാന്‍ എന്നില്‍ തന്നെ കരഞ്ഞു തീര്കും.

കാരണം കോമാളി ഒരികല്ലും കരയാന്‍ പാടില്ല അവന്‍ ചിരിക്കണം പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിക്കണം ചിരിപിക്കണം.

അങ്ങനെ ഞാന്‍ ഇപ്പളും ആള്‍കാരെ ചിരിപിക്കുന്നു....

2010, ജനുവരി 22, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ജീവിതം ഒരു യാത്ര ...

ജീവിതം ഒരു യാത്ര യാണ് എവിടെ നിന്നോ തുടങ്ങി എവിടെക്കോ ഉള്ള ഒരു യാത്ര ഇത് ഇതിനുമുന്‍പ് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ഈ യുള്ളവനും ഇത് പറയുന്നു .ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ കാഴ്ചപാട്

"ഒരു കരച്ചിലില്‍ തുടങ്ങി ഒരു ചിരിയിലെകുള്ള യാത്ര".

ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതം, നാം ഈ അത് പിറന്നു വീഴുന്നത് പോലെ അടയുമ്പോള്‍ നാം എല്ലാം അടയുമ്പോള്‍ അത് പ്രപഞ്ച സത്യം ആണ് അത് പോലെ നാം മരികുമ്പോള്‍ നാം ചിരിച്ചു കൊണ്ടന്നു മരികുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതം ഒരു കരച്ചില്‍ നിന്ന് ചിരിയിലെക്കുള്ള യാത്ര
ഈ യാത്രയില്‍ നമ്മള്‍ കുറെ മുഘങ്ങളെ പരിജയപെടുന്നു ചില മുഘങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കലും മറക്കാന്‍ കഴിയാത്തതും മറ്റു ചില മുഘങ്ങള്‍ നമ്മള്‍ മറക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുനതും.

അങ്ങനെ വളവുകളും തിരിവുകളും കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും ഒക്കയുള്ള ഒരു വഴി അതാണ് ജീവിതം.എവിടെ തീരുമെന്നോ എന്ന് തീരുമെന്നോ അറിയാത്ത ഒരു യാത്ര .അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയില്‍ അന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ .

ഞാന്‍ ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ നടന്നതും നടക്കുനതു മായ സംഭവങ്ങള്‍ ഇതില്‍ എഴുതുന്നു.അതില്‍ ചിരിക്കനുണ്ട് കരയനുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോള്‍ അറിയാന്‍ തല്പര്യമുല്ലവേര്‍ക്ക് തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാം.

എന്റെ ഈ മണ്ടത്തരങ്ങള്‍ ഇത്രെയും നേരം വായിച്ചാ എല്ലാവര്‍ക്കും ഞാന്‍ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ നന്ദി പറയുന്നു.


ഒരായിരം നന്ദി

ദൈവത്തിന്റെ ദാനം

നമ്മുകറിയാം നമ്മളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ ദാനം മാത്രമാണ്.നാം ഇന്ന് എന്ത് ആയിരിക്കുനുവോ അത് ദൈവത്തിന്റെ ധാനമാനെന്നുള്ള ആ സത്യം നാം സാധാ സമയവും ഓര്‍മിക്കണം എങ്കില്‍ മാത്രമേ നമ്മുക്ക് നമ്മുടെ സാഹചരരോടും നെന്മയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും വര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയു.

ഞാന്‍ ഇവിടെ എന്റെ എല്ലാമെല്ലാം അയ്യാ ദൈവത്തിന് ഞാന്‍ നന്ദി പറയുകയാണ്‌ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതിനും എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തന്നു എന്നെ പരിപാളികുന്നതിനും എല്ലാം ഞാന്‍ ദൈവമേ നിന്റെ മുന്‍പില്‍ നന്ദി പറയുന്നു.

ഇനിയും എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ എല്ലാ നെനമകളും വേരുതനെ എന്ന് അപേക്ഷികുകയും ചെയ്യുന്നു...